KIME Akva er involvert i det meste som skjer av forsknings- og utviklingsprosjekter. Målsetningen er å øke kunnskapsgrunnlaget for produksjonsoptimalisering, biosikkerhet og risikostyring med hensyn til naturmangfold. Selv om den biologiske forutsetningen for torskeoppdrett er svært god, er det flere forhold vi må få svar på og som skaper flere muligheter for oss som selskap og næringen.

Vi er opptatt av at forskning som har forvaltningsmessig betydning og viktighet, gjøres ammen med etablerte og anerkjente forskningsinstitusjoner, som for eksempel Havforskningsinstituttet, Akvaplan-niva og Nofima. Forskningen blir publisert og kan dermed inkluderes i det arbeidet myndighetene gjør når næringen skal reguleres.

Eksempler på pågående FoU-prosjekter:
• Produksjonsstyring og overvåking av kjønnsmodning (Havforskningsinstituttet, Universitetet i Tromsø, KIME Akva)
• MaSterCod – etablere protokoller for å trygt produsere steril settefisk av torsk (Nofima)
• Cod Gender Determination – kjønnsselektere basert på ultralyd i tidlige stadier og på sjø – skille hanner og hunner (Nofima)
• Næringsopptak og tarmhelse
• SmitteRISK – forstå risiko for smitte av sykdom mellom villfisk og oppdrettsfisk (Veterinærinstituttet, UIT m fl.)
• CodPlete – restråstoff – sikre anvendelse av hele fisken (Nofima, Codcluster m fl)
• Anisakis – program for å få oppdrettstorsk inn i sushi-markedet
• Utfôringsteknologi og vannbåren fôring (KIMA Akva)