Administrasjonen

Å etablere et nytt havbruksselskap i 2020 innenfor en ny næring er svært krevende. I løpet av kort tid har selskapet fått tilført viktig kompetanse med vilje og utholdenhet for å skape en livskraftig virksomhet. Mange kommer fra laksenæringen med stor havbruksforståelse og erfaring, men også fra andre næringer. Sammen utgjør disse menneskene kjernen i KIME-teamet, som vi håper blir større i tiden fremover.

Styret

Styret i KIME Akva har stor kompetanse og erfaring innen havbruk fra ulike fagområder og roller. Styret bidrar aktivt for at selskapet skal lykkes med vekststrategien.