Som et ledd i å bli helintegrert i verdikjeden, fra rogn til slakt, har KIME Akva overtatt aksjemajoriteten i Tomma Settefisk på Tomma i Nesna kommune. Selskapet heter nå KIME Akva Tomma. Her vil vi utvide kapasiteten og videreutvikle anlegget for å produsere opp mot 6 millioner settefisk av torsk innen 2025, med tre årlige produksjonssykluser.

Produksjonen av settefisk er avhengig av å ha en jevn og forutsigbar yngelproduksjon.

Yngelen transporteres til Tomma for påvekst når den er tilvendt tørrfôr.

Produksjonen av settefisk er avhengig av å ha en jevn og forutsigbar yngelproduksjon. Yngelen transporteres til Tomma for påvekst når den er tilvendt tørrfôr.

Befruktede egg leveres av Nofima gjennom det statlige finansierte avlsprogrammet, plassert på Kraknes i Tromsø. KIME Akva har avtale med Akvaplan-niva om produksjon av inntil seks millioner to-grams torskeyngel årlig i deres lokaler på Kraknes frem til 2028. Slik sikrer vi tilgang på egen settefisk til våre sjølokaliteter. Dette gir fleksibilitet med hensyn til utsettsstørrelse gjennom året og geografi, samt settefisk med god kvalitet, lave kostnader og gode forutsetninger for fisken i sjøfasen.

FISK-anlegget til Akvaplan-niva på Kraknes i Tromsø.

FISK-anlegget til Akvaplan-niva på Kraknes i Tromsø.