Den spede begynnelse

Fra villfanget fisk til
konvensjonell torskeoppdrett

Utslakting og avvikling

Første slaktefisk solgt til
fiskemottak i Botnhamn

Torskeyngel i merden

Lokalitet Forså i Sør-Troms

Lokalitet Fagerhamn i Frøya
Lokalitet Gryllefjord i Senja
Utslakting lokalitet Forså

Etablering av KIME Akva

Settefisksatsing på Helgeland
Lokalitet Hallarnes i Alta

Forhistorien

Arne Jensen, sammen med sønnen Jack Jensen, etablerte torskeoppdrett i Gisundet i Vika-bukta i 1991. Det ble starten på et 14 år langt torskeeventyr – mest ment som en hobby og attåtnæring for å sysselsette Arne og guttene i oppveksten.

Tankene om å forsøke torskeoppdrett kom da Arne ble pensjonert fra jobben i Troms kraft og sønnen Jack, som jobbet som fisker, syntes kvotene var for små. De søkte Lenvik kommune om tillatelse til etablering av anlegg for levende fangst og oppfôring av torsk i 1991. To-tre A4-ark med litt beskrivelse av prosjektet og et enkelt kart var nok for å få tillatelse på 4000 m3 bare noen måneder senere.

Søknad om etablering av anlegg for levendefangst og oppfôring av torsk i 1991

Investeringene var beskjedne, med kjøp av en enkel tremerd og not fra Refa, som ble montert i Vika-bukta på Senja.

Guttene gikk i gang med å beise tremerden i fjærsteinene sommeren 1992.

Investeringene var beskjedne, med kjøp av en enkel tremerd og not fra Refa, som ble montert i Vika-bukta på Senja.

Guttene gikk i gang med å beise tremerden i fjærsteinene sommeren 1992.

Merden ble fortøyd med not og fuglenett, og var klar for fisk på sensommeren i 1992.

Jack, med fiskebåten Kliptind, fanget torsk med torskeruser som ble satt i merden og fôret opp med sild, lodde og småreker – egentlig alt de fikk tak i for en rimelig penge.

Da Jack var borte på fiske, fikk guttene ansvar for å fôre fisken – det ble en familiedugnad hvor alle måtte bidra.

Inger Svendsen, mor til guttene og konen til Jack.

Inger Svendsen, mor til guttene og konen til Jack.

Som følge av en ulykke høsten 1992, dør Arne bare 72 år gammel. Pådriveren, og den som skulle følge opp driften mens Jack var på fiske, fikk ikke oppleve tiden han hadde sett fram til.

Dette førte til større ansvar på guttene, og spesielt på eldstemann Ørjan som da var 12 år gammel. Men de vokste fort på oppgaven.

I 1994 ble den første fisken slaktet og levert til fiskemottak i Botnhamn.

På grunn av veldig fin kvalitet fikk de hele 22 kr/kg. Ikke det store volumet, men inntekt likevel.

I 1994 ble den første fisken slaktet og levert til fiskemottak i Botnhamn.

På grunn av veldig fin kvalitet fikk de hele 22 kr/kg. Ikke det store volumet, men inntekt likevel.

De fortsatte med villfanget fisk i tremerden frem til år 2000. Da søkte familieselskapet Jensen Fisk om å drive konvensjonell torskeoppdrett. 16. mai 2001 ble de den første og eneste torskeoppdretteren i Nord-Norge. Tillatelsen var fremdeles på beskjedne 4000 m3.

Merden, nå i plast og med 50 meter i omkrets, fikk de tak i fra Bjarkøy av en lakseoppdretter som nylig hadde kastet kortene. Yngelen fikk de fra Lofilab i Lofoten – en fisk som er pollklekket og fôret frem til 60-70 gram.

Fisken fra Lofilab var av meget god kvalitet.

På grunn av sitt ville opphav, vokste den ikke så raskt.

Bare en sjelden gang måtte det plukkes en og annen dødfisk fra merden.

Fisken fra Lofilab var av meget god kvalitet.

På grunn av sitt ville opphav, vokste den ikke så raskt.

Bare en sjelden gang måtte det plukkes en og annen dødfisk fra merden.

I november 2002 ble 10 000 torskeyngel satt i merden. Det ble oppgradert med fôringsautomat for pellets, og guttene fôret og stelte med fisken flere ganger i uken. Ørjan, som da var 22 år, hadde hovedansvaret for driften.

Det ble laget driftsplaner for videre satsing, men utdanningsløp og andre behov lot seg ikke kombinere med daglig drift, og virksomheten ble avviklet i 2004/2005.

Den siste fisken ble sendt til Botnhamn i 2004.

38 kr/kg ble en pen pris og fin avslutning på prosjektet.

Guttene gikk hvert til sitt og det skulle gå 16 år før KIME Akva ble etablert.

Den siste fisken ble sendt til Botnhamn i 2004. 38 kr/kg ble en pen pris og fin avslutning på prosjektet.

Guttene gikk hvert til sitt og det skulle gå 16 år før KIME Akva ble etablert.

Selskapet i dag

KIME Akva er et havbruksselskap med sterkt engasjerte og motiverte ansatte som ønsker å bygge noe nytt med nordnorsk forankring. Her følger de viktigste milepælene i selskapets historie:

19. mai 2020 etablerte Ørjan Jensen selskapet KIME Akva AS.

Og arbeidet med å finne lokaliteter og samarbeidspartnere startet…

19. mai 2020 etablerte Ørjan Jensen selskapet KIME Akva AS.

Og arbeidet med å finne lokaliteter og samarbeidspartnere startet…

Yngve Myhre, nåværende styreleder i selskapet, fanget tidlig interesse for satsingen og bisto med forretningsplan og arbeid med kapitalisering.

Etterhvert ble også broren Joakim Jensen med, og sammen la de videre planer for selskapet.

Søknad om første lokalitet – lokalitet Forså i Ibestad kommune – ble levert desember 2020. Det skulle gå nesten to år før den ble godkjent.

I løpet av januar 2022 flyttet administrasjonen inn i nye kontorer på Finnsnes.

I løpet av januar 2022 flyttet administrasjonen inn i nye kontorer på Finnsnes.

Arbeidet med å rekruttere nøkkelpersonell for selskapets etablerings- og vekstfase kom i gang – driftsleder og røktere, ledelse for areal og lokalitetsarbeid, produksjonsleder og kvalitetsleder.

I februar 2022 ble den første emisjonsprosessen gjennomført.

Og kort tid etter ble samdriftsavtale med Norcod inngått.

I løpet av mai 2022 var anleggsetableringen på Forså fullført, sertifisert og klar for fisk.

Det ble satt ut vel 1,5 millioner settefisk i åtte enheter.

Forså er den første permanente kommersielle lokaliteten for torsk i drift nord for Helgeland  etter forrige satsing på 2000-tallet.

I løpet av mai 2022 var anleggsetableringen på Forså fullført, sertifisert og klar for fisk.

Det ble satt ut vel 1,5 millioner settefisk i åtte enheter.

Forså er den første permanente kommersielle lokaliteten for torsk i drift nord for Helgeland etter forrige satsing på 2000-tallet.

Høsten 2022 ble det gjennomført ny emisjon for å finansiere produksjonen frem til slakt, og styret i KIME Akva ble dannet.

Selskapet inngikk en femårig avtale med Akvaplan-niva for å realisere FISK-senteret på Kraknes utenfor Tromsø, hvor det klekkes og fremfôres torsk til 2 gram størrelse.

KIME Akvas fôrsenter ble etablert på Finnsnes.

I 2023 overtok KIME AKVA eiermajoriteten i Tomma Rensefisk i Nesna kommune og fikk godkjent konvertering til settefiskproduksjon av torsk.

Selskapet på Tomma endret navn til KIME Akva Tomma.

Her er det planlagt oppgradering av produksjonen til 6 millioner settefisk årlig.

I 2023 overtok KIME AKVA eiermajoriteten i Tomma Rensefisk i Nesna kommune og fikk godkjent konvertering til settefiskproduksjon av torsk.

Selskapet på Tomma endret navn til KIME Akva Tomma.

Her er det planlagt oppgradering av produksjonen til 6 millioner settefisk årlig.

I 2023 overtok KIME AKVA eiermajoriteten i Tomma Rensefisk i Nesna kommune og fikk godkjent konvertering til settefiskproduksjon av torsk.

Selskapet på Tomma endret navn til KIME Akva Tomma.

Her er det planlagt oppgradering av produksjonen til 6 millioner settefisk årlig.

I august 2023 stod FISK-bygget hos Akvaplan-niva klart og de første eggene fra Nofima klekket kort tid etter.

Denne høsten ble også anlegget på Tomma klart for å ta i mot fisk.

I oktober begynte utslakting av fisken fra lokalitet Forså på slakteriet til Vesterålen Havbruk.

Og i januar ble endelig landstrøm etablert på lokalitet Forså – en viktig milepæl for selskapets bærekraftssatsing.

I oktober 2023 ble selskapets tildelt sin andre lokalitet – lokalitet Hallarnes i Alta kommune.

Arbeidet med etablering er i gang og driftsoppstart er planlagt våren 2025.

I oktober 2023 ble selskapets tildelt sin andre lokalitet – lokalitet Hallarnes i Alta kommune.

Arbeidet med etablering er i gang og driftsoppstart er planlagt våren 2025.

I mars 2024 fikk KIME Akva tilgang på lokalitet Fagerhamn i Frøya kommune gjennom kommersielt samarbeid med Uttian Kystfiske. Den har en maksimal tillatt biomasse på 3 120 tonn.

Planen er å sette ut fisk på lokaliteten tidlig vinter 2024.

I april 2024 gjennomførte KIME Akva emisjon og hentet 52 millioner kroner.

Dette gir selskapet kapital for å gjennomføre planlagte investeringer i verdikjeden for videre satsing.

I april 2024 gjennomførte KIME Akva emisjon og hentet 52 millioner kroner. Dette gir selskapet kapital for å gjennomføre planlagte investeringer i verdikjeden for videre satsing.

I april 2024 gjennomførte KIME Akva emisjon og hentet 52 millioner kroner. Dette gir selskapet kapital for å gjennomføre planlagte investeringer i verdikjeden for videre satsing.

Selv om eksisterende eiere bidrar stort i emisjonen, er det også veldig spennende at Nergård AS, som en av de største aktørene innen torsk, går inn på eiersiden med stor post. Med dette får KIME Akva tilført nettverk og muligheter for synergier inn mot ilandføring og marked.

KIME Akva overtar også lokalitet Gryllefjord på Senja.

Her planlegges det driftsoppstart våren 2024.

KIME Akva overtar også lokalitet Gryllefjord på Senja. Her planlegges det driftsoppstart våren 2024.

Etter snart 2 år i driftsfase skal lokalitet Forså slaktes ut i løpet av sommeren 2024. Vi ser sterke biologiske prestasjoner og resultater. Dette gir en stor trygghet for den planlagte oppskaleringen selskapet skal gå løs på det neste året. Etter utslakting, skal lokaliteten brakklegges før ny fisk kommer i anlegget på høsten.