Full 1
Nordnorsk havbruksselskap med hovedkontor i Senja kommune. Målet er å bli helintegrert innen konvensjonelt torskeoppdrett innen 2025, og hittil har selskapet fått godkjent én lokalitet i Ibestad kommune med planlagt driftsstart våren 2022. Selskapets visjon er å skape størst mulig lokale og regionale ringvirkninger og minst mulig biologisk fotavtrykk.
Full 1