Vi skaper varige verdier langs kysten
– på torsken og naturens premisser

Bærekraft er grunnpilaren vår, hvor miljømessig forsvarlig drift, lokale ringvirkninger og levedyktige samfunn er sentralt.

Stolt ansattt

Modig

Ansvarlig

Ærlig

Skapende

Lokaliteter

Vi har per i dag to lokaliteter:

Lokalitet Forså i Ibestad kommune, etablert våren 2022.

Lokalitet Hallarnes i Alta kommune, produksjonsoppstart våren 2024.

Forså i Ibestad kommune
Dronebilde over merder ved lokalitet Forså Lokalitet Forså ble etablert våren 2022 og lokaliteten mottok sin første fisk i mai og med et komplett utsett i juli. Lokaliteten er etablert med 10 bur og har tillatelser for 3 600 tonn MTB. Landbasen er i Hamnvik.

Les mer om lokalitet Forså

Hallarnes i Alta kommune
Hallarnes i Alta Selskapets andre lokalitet kommer i produksjon våren 2024. Hallarnes har tillatelser for 3 600 tonn MTB og planlegges utbygget med 10 bur.

Les mer om lokalitet Hallarnes

Forså i Ibestad kommune
Dronebilde over merder ved lokalitet Forså Lokalitet Forså ble etablert våren 2022 og lokaliteten mottok sin første fisk i mai og med et komplett utsett i juli. Lokaliteten er etablert med 10 bur og har tillatelser for 3 600 tonn MTB. Landbasen er i Hamnvik.

Les mer om lokalitet Forså

Hallarnes i Alta kommune
Hallarnes i Alta Selskapets andre lokalitet kommer i produksjon våren 2024. Hallarnes har tillatelser for 3 600 tonn MTB og planlegges utbygget med 10 bur.

Les mer om lokalitet Hallarnes

Fisken vår

Fisken vår slaktes hos Vesterålen Havbruk i Vesterålen, og som matprodusent er vi veldig stolt av vårt produkt. En flott og ettertraktet matfisk som stadig flere får tilgang på i takt med økt produksjon.

Slaktet torsk på samleband på slakteriet