KIME Akva AS ble etablert i 2020 med ambisjon om å etablere en nordnorsk aktør innen torskeoppdrett. Selskapet er initiert av aktører med bakgrunn fra hvitfiskindustri, laksenæringen og torskeoppdrett. Selskapet har som målsetning å være helintegrert innen konvensjonelt torskeoppdrett innen 2025.

Bærekraft er grunnpilaren i den nye satsingen, hvor miljømessig forsvarlig drift, lokale ringvirkninger og levedyktige samfunn er sentralt i selskapets satsing.

Vår visjon:

«Vi skaper varige verdier langs kysten – på torsken og naturens premisser»

Våre verdier:

Modig

Ansvarlig

Ærlig

Skapende

Verdiene til selskapet skal bidra til å bygge en sunn og god bedriftskultur. Verdiene bygger på ambisjonsnivået til selskapet, men skal også gjenspeile seriøsiteten og det ansvaret som selskapet bærer i satsingen- både internt og eksternt.