Lokalitet Forså i Ibestad kommune ble etablert våren 2022 og lokaliteten mottok sin første fisk i mai.

Lokaliteten driftes med vannfôring, helelektrisk arbeidsbåt og snart er også fôringsflåten tilkoblet landstrøm. Landbasen er i Hamnvik.

Første fisk slaktes ut høsten 2023 og pågår frem til juni 2024, med et komplett utsett i juli. Lokaliteten har:

0
bur
0
tonn MTB

Første fisk slaktes ut høsten 2023 og pågår frem til juni 2024, med et komplett utsett i juli. Lokaliteten har:

0
bur
0
tonn MTB