Selskapets tredje lokalitet, Gryllefjord i Senja kommune, kommer i produksjon ?. Lokaliteten planlegges utbygget for:

0
bur
0
tonn MTB

Selskapets andre lokalitet, Hallarnes i Alta kommune, kommer i produksjon våren 2024. Lokaliteten planlegges utbygget for:

0
bur
0
tonn MTB
0
bur
0
tonn MTB