Test vertical scroll

Utforsk

Den spede begynnelse

Første slaktefisk solgt til fiskemottak i Botnhamn

Fra villfanget fisk til konvensjonell torskeoppdrett

Torskeyngel i merden

Algeoppblomstring

Utslakting og avvikling

Etablering av KIME Akva

Lokalitet Forså i Sør-Troms

Settefisksatsing på Helgeland

Lokalitet Hallarnes i Alta