KIME Akva er i dag et moderne oppdrettsselskap med store ambisjoner for fremtiden. Å etablere et nytt oppdrettsselskap i 2020 i en ny næring er ikke for alle. Gründer Ørjan Jensens barndom og oppvekst bidro til noen helt spesielle egenskaper og interesser som skulle bli viktig mange år senere.

2000

2000

2000

Arne Jensen, sammen med sønnen Jack Jensen, etablerte torskeoppdrett i Gisundet i Vika-bukta i 1991. Det ble starten på et 14 år langt torskeeventyr – mest ment som en hobby og attåtnæring for å sysselsette Arne og guttene i oppveksten.

Tankene om å forsøke torskeoppdrett kom da Arne ble pensjonert fra jobben i Troms kraft og sønnen Jack, som jobbet som fisker, syntes kvotene var for små. De søkte Lenvik kommune om tillatelse til etablering av anlegg for levende fangst og oppfôring av torsk i 1991. To-tre A4-ark med litt beskrivelse av prosjektet og et enkelt kart var nok for å få tillatelse på 4000 m3 bare noen måneder senere.