KIME Akva er i dag et moderne oppdrettsselskap med store ambisjoner for fremtiden. Å etablere et nytt oppdrettsselskap i 2020 i en ny næring er ikke for alle. Gründer Ørjan Jensens barndom og oppvekst bidro til noen helt spesielle egenskaper og interesser som skulle bli viktig mange år senere.

Den spede begynnelse

Første slaktefisk solgt til fiskemottak i Botnhamn

Fra villfanget fisk
til konvensjonell torskeoppdrett

Torskeyngel i merden

Algeoppblomstring

Utslakting og avvikling

Etablering av KIME Akva

Lokalitet Forså i
Sør-Troms

Settefisksatsing på Helgeland

Lokalitet Hallarnes i Alta

Arne Jensen, sammen med sønnen Jack Jensen, etablerte torskeoppdrett i Gisundet i Vika-bukta i 1991. Det ble starten på et 14 år langt torskeeventyr – mest ment som en hobby og attåtnæring for å sysselsette Arne og guttene i oppveksten.

Tankene om å forsøke torskeoppdrett kom da Arne ble pensjonert fra jobben i Troms kraft og sønnen Jack, som jobbet som fisker, syntes kvotene var for små. De søkte Lenvik kommune om tillatelse til etablering av anlegg for levende fangst og oppfôring av torsk i 1991. To-tre A4-ark med litt beskrivelse av prosjektet og et enkelt kart var nok for å få tillatelse på 4000 m3 bare noen måneder senere.

Søknad om etablering av anlegg for levendefangst og oppfôring av torsk i 1991

Investeringene var beskjedne, med kjøp av en enkel tremerd og not fra Refa, som ble montert i Vika-bukta på Senja.

Guttene gikk i gang med å beise tremerden i fjærsteinene sommeren 1992.

Merden ble fortøyd med not og fuglenett, og var klar for fisk på sensommeren i 1992.

Jack, med fiskebåten Kliptind, fanget torsk med torskeruser som ble satt i merden og fôret opp med sild, lodde og småreker – egentlig alt de fikk tak i for en rimelig penge.

Da Jack var borte på fiske, fikk guttene ansvar for å fôre fisken – det ble en familiedugnad hvor alle måtte bidra.

Inger Svendsen, mor til guttene og konen til Jack.

Som følge av en ulykke høsten 1992, dør Arne brått, bare 72 år gammel. Pådriveren for satsingen, og den som skulle ha ansvaret for oppfølging av driften mens Jack var på fiske, fikk ikke oppleve tiden han hadde sett fram til.

Dette førte til større ansvar på guttene, og kanskje spesielt på eldstemann Ørjan som da var 12 år gammel. Men de vokste fort på oppgaven.

Halvannet år senere, 1994, ble den første fisken slaktet og levert til fiskemottak i Botnhamn.

På grunn av veldig fin kvalitet fikk de hele 22 kr/kg. Ikke det store volumet, men inntekt likevel.

De fortsatte med villfanget fisk i tremerden i Vika frem til år 2000. Dette året søkte familieselskapet Jensen Fisk om å drive konvensjonell torskeoppdrett. Fremdeles i Gisundet, men nå utenfor Grasmyrbotn – faktisk der SalMar i dag har sitt ventemerdanlegg ved InnovaNor i Klubben Næringspark.

16. mai 2001 kom brevet fra Fiskeridirektoratet som bekreftet at de da var den første og foreløpig eneste torskeoppdretteren i Nord-Norge. Tillatelsen var fremdeles på beskjedne 4000 m3.

Merden, nå i plast og med 50 meter i omkrets, fikk de tak i fra Bjarkøy av en lakseoppdretter som nylig hadde kastet kortene. Yngelen fikk de fra Lofilab i Lofoten – en fisk som er pollklekket og fôret frem til 60-70 gram.

Fisken fra Lofilab var av meget god kvalitet.

På grunn av sitt ville opphav, vokste den ikke så raskt.

Bare en sjelden gang måtte det plukkes en og annen dødfisk fra merden.

I november 2002 ble 10 000 torskeyngel satt i merden. Det ble oppgradert med fôringsautomat for pellets, og guttene var på plass for å fôre og stelle med fisken flere ganger i uken. Driften gikk fint, selv om fisken vokste sakte. Ørjan, som da var 22 år gammel, hadde hovedansvaret for driften.

Det ble laget driftsplaner for videre satsing, men siden både utdanningsløp og andre behov ikke lot seg kombinere med daglig drift, ble virksomheten avviklet i 2004/2005.

Den siste fisken ble sendt til Botnhamn i 2004.

38 kr/kg ble en pen pris og fin avslutning på prosjektet.

Guttene gikk hvert til sitt og det skulle gå 16 år før KIME Akva ble etablert.

Familievirksomheten bidro sterkt til guttenes karrierevalg – både innenfor fiske og havbruk. Ørjan selv, hadde etter hvert fått seg jobb i SalMar. Etter fullførte studier innen havbruk, ble han driftsleder på en lokalitet i Solbergfjorden og etter hvert produksjonsdirektør for SalMars matfiskproduksjon i Nord-Norge.

I 2020, 11 år senere og mange erfaringer rikere, ble KIME Akva etablert. Avlsprogrammet til Nofima og et sterkt hvitfiskmarked ble avgjørende faktorer for etableringen – i tillegg til ønsket om å bygge opp noe nytt i egen regi. Faren Jack er selvsagt med på satsingen, sammen med broren Joakim.

Selv om gründerfamilien står bak satsingen, er KIME Akva er i dag et havbruksselskap som er definert av menneskene som jobber i selskapet.

Høsten 2023 har KIME Akva 23 ansatte, to matfisklokaliteter i Troms og Finnmark, eget settefiskanlegg i Nordland…

…og ambisjoner om produksjon av 20 000 tonn fisk fra 2027.

Forså i Ibestad kommune er den første kommersielle lokaliteten nord for Helgeland for torsk etter forrige satsing på 2000-tallet.